SàiGòn trước Tết KỷSửu 09.Hình ảnh xưa để hoài niệm.Đườnghoa

Author Comment