Cầu Vòng và Đàn Thỏ : Trinh Trinh, Tú Sương, Quế Trân, vv...

Author Comment