DVD karaoke Sa Mưa Giông (Thanh Ngân, Cẩm Tiên, Trọng Hữu)

Author Comment